Gradjani
Osobne financije
Natrag Ispis Spremi
Porez na osobne automobile
Kao vlasnik registriranog automobila godišnje plaćate porez na cestovna motorna vozila. Visina tog poreza ovisi o snazi motora i starosti vozila
 

Kao vlasnik registriranog osobnog automobila godišnje plaćate porez na cestovna motorna vozila. Visina poreza koji trebate platiti ovisi o snazi motora i starosti vozila, a vozila koja su starija od deset godina ne oporezuju se.

Porez na cestovna motorna vozila ne plaćate ako ste kao osoba s invaliditetom pri nabavi vozila bili u cijelosti oslobođeni plaćanja carine i PDV-a.

Dodatne informacije:

Brošura - Porezna oslobođenja, olakšice i poticaji (otvara novi prozor)

Brošura - Oporezivanje automobila, motocikla, plovila i zrakoplova (otvara novi prozor)

Porezna uprava (otvara novi prozor)