Gradjani
Obrazovanje
Natrag Ispis Spremi
Programi školovanja za učenike s teškoćama u razvoju
Ovisno o vrsti i stupnju teškoća u razvoju vašeg djeteta, određuje se jedan od četiri primjerena programa školovanja koji se provode u redovitim školama ili u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama
 

Primjereni program školovanja određuje se ovisno o vrsti i stupnju teškoće u razvoju vašeg djeteta. To može biti:

  • redoviti program uz individualizirani pristup
  • prilagođeni program
  • model djelomične integracije - prilagođeni program iz tjelesne i zdravstvene kulture, tehničke, glazbene i likovne kulture te poseban program iz hrvatskog jezika, matematike i prirode i društva
  • poseban program.

Redoviti program uz individualizirani pristup i prilagođeni program provodi svaka osnovna škola. Model djelomične integracije (prilagođeni i poseban program) provode samo škole koje su utvrđene mrežom škola ili odlukom županijskog Ureda državne uprave odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Poseban program provode samo posebne odgojno-obrazovne ustanove.

Redoviti ili posebni program?

Primjereni oblik školovanja za učenike s teškoćama u razvoju određuje povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. To se obavlja pri upisu djeteta u osnovnu školu ili tijekom školovanja, ako se pojave teškoće u razvoju koje do tada nisu postojale. 

Redoviti program uz individualizirani pristup ili prilagođeni program utvrđuju se, u pravilu, za učenike s teškoćama glasovno-govorne komunikacije, za učenike manje sniženog intelektualnog funkcioniranja, učenike s oštećenjem sluha, s oštećenjem vida i motoričkim teškoćama te za učenike s blažim oblicima organski uvjetovanih poremećaja u ponašanju.

Model djelomične integracije određuje se za učenike s lakom mentalnom retardacijom bez utjecajnih teškoća u razvoju. 

Posebni program utvrđuje se za učenike s mentalnom retardacijom i utjecajnim teškoćama u razvoju te za učenike s višestrukim, kombiniranim teškoćama u razvoju.